Dodaj konkurs

Jeżeli jesteś Organizatorem Konkursu spełniające kryteria naszego serwisu i chcesz, aby informacja o nim znalazła się* na stronie konkursykfm.blogspot.com, możesz przesłać zgłoszenie według poniższego wzoru wraz z grafiką do wykorzystania:

Nazwa konkursu:
Nagrody (ilość i jakie):
Skrócone zasady:
Organizator:
Termin zgłoszenia do konkursu (do):
Link do strony konkursowej:

*z zastrzeżeniem umieszczenia tylko wybranych konkursów i z możliwością odpowiedniej obróbki grafiki konkursowej.

Kontakt: b.szy@op.pl